Høring vedr. anlæg af nyt vandløb samt medbenyttelse af eksisterende vandløb/dræn

Løgeskov 26

Høring vedr. anlæg af nyt vandløb samt medbenyttelse af eksisterende vandløb/dræn

Svendborg Kommune behandler en ansøgning fra Løgeskov 26, Stenstrup vedrørende anlæggelse af et nyt dræn, der sluttes til et eksisterende vandløb/dræn.

Projektet kræver en tillladelse efter vandløbslovens §21 og §63.

Nærmere oplysninger kan ses i høringsmaterialet. Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3426.

Bemærkninger til høringen sendes til Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller til natur@svenborg.dk

Bemærkninger til høringen skal være skriftlig og være modtaget senest den. 25. februar 2019.