Høring af vandløbsregulering - etablering af pumpe ved Tåsinge Vejle

vandløb høring

Høring af vandløbsregulering - etablering af pumpe ved Tåsinge Vejle

Svendborg Kommune sender hermed projekt om etablering af pumpe ved Tåsinge Vejle og Nor til regulering af sommervandstanden i 4 ugers høring.

Opsætning af privat pumpe er en regulering i henhold til vandløbsloven, og vandløbsreguleringer skal sendes i 4 ugers offentlig høring.

Nærmere beskrivelse af projektet kan ses i høringsbrevet og de vedlagte bilag.

Har du spørgsmål til høringen er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf.: 6223 3422

Bemærkninger eller indsigelser til projektet skal fremsendes til Natur og Miljø, Svendborg Kommune på mail: natur@svendborg.dk senest 18. februar 2019