Fuglehavevej 2, 5883 Oure - Fornyelse af vandindvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til fornyelse af vandindvindingstilladelse på Fuglehavevej 2, 5883 Oure. Tilladelsen gives på 250 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 15 år. Vandindvindingens formål er fyldning af marksprøjte og vask af landbrugsmaskiner.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 19. februar 2018, jf. klagevejledning i tilladelsen.