Illustration projekter med virksomheder

Flotte tal i nyt CO2-regnskab

Kommunen har som klimakommune forpligtet sig til at sænke udledningen med 2 pct. men tallet for 2015 er på hele 16 pct. Nu er Svendborg også udnævnt til Klimakommune Plus+.

El- og varmeforbrug er de to klassiske syndere, når det gælder udledning af CO2. Det er også de to poster, der knytter sig til kommunens drift af bygninger og anlæg. El og varme står for 89 pct. af udledningen, mens transport står for de resterende 11 pct. Derfor smitter det også markant af i kommunens nye CO2-regnskab, når el- og varmeforbruget falder i kommunens bygninger. Når en større del af elforbruget tilmed i 2015 er kommet fra vedvarende energi forstærkes den positive effekt.

Helt præcist udgjorde udledningen for Svendborg Kommune som virksomhed i 2015 i alt 5.478 tons. I forhold til 2014 er CO2-udledningen faldet med 1.036 tons, og det giver altså det meget fine resultat, nemlig et fald på 16 pct. For transportområdet er der også godt nyt – her er udledningen faldet med 2,2 pct.

Udledningen af CO2 har også på verdensplan meget høj politisk bevågenhed med et mål på reduktion af den samlede udledning på to procent inden 2050. Et mål, man stadig ikke ved om kan nås – og derfor tæller alle fremskridt naturligvis med, også Svendborgs.

Charlotte Vesterlund McAinsh er klima- og energikoordinator i kommunen og fortæller om det helt lokale resultat, der måske ind i mellem ikke har den store offentlige bevågenhed:

Vi har gjort det godt, og det forpligter i de kommende år til at arbejde ligeså hårdt på at reducere CO2- udledningen. Det er de store investeringer i energiforbedringer, der giver sig udslag i disse gode tal, som hun siger.

Konkret er der i alt og i samarbejde med den kommunale partner GO2Green afsat 72,1 mio. fra 2013-2019 til ombygninger og energiforbedringer på kommunale bygninger. Der skal være en tilbagebetalingstid på maksimalt 16,7 år, før man vil investere. Det betyder, at investeringen tilbagebetaler de optagne lån med besparelsen, som mindre forbrug og dermed også CO2-udledning. En af forklaringerne på det store fald i CO2-udledning fra bygningerne skyldes, at elforbruget og især varmeforbruget i mange af bygningerne er faldet som følge af Det Innovative Energispareprojekt. Det udføres i samarbejde med partneren GO2Green og består af energirenovering af bygningerne og opsætning af solceller. Projektet fortsætter indtil 2019.

 

FAKTA:

88 varmepumper, samlet ca. 800 kW.

4.400 m2 solceller, samlet ca. 650 kW.

420 m2 solfangere, samlet ca. 50 kW.

1 jordvarme-anlæg (tilsluttes i 2017)