Afgørelse

Afgørelse vedrørende medbenyttelse af dræn og udledning af overfladevand til Vejstrup Å

Trafik og Infrastruktur, Svendborg Kommune har søgt om tilladelse til at koble overfladevand fra den offentlige vej Gravvængevej på et privat dræn. Drænet er beliggende på matrikel 22a, Brudager By, Brudager og leder ud til Vejstrup Å.

Der er truffet afgørelse i sagen efter vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Klagefrist den 6. april 2017.