Afgørelse om tilladelse til ny offentlig tilgængelig helårsbadebro, Tuxensvej 12, 5700 Svendborg

Ny helårsbadebro v Tuxensvej 12

Afgørelse om tilladelse til ny offentlig tilgængelig helårsbadebro, Tuxensvej 12, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om tilladelse til ny offentlig tilgængelig helårsbadebro ud for det kommunale havneareal matr. 740t Svendborg Bygrunde beliggende Tuxensvej 12 (5700).

Afgørelsen er truffet på baggrund af LBK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, § 2, stk.1.

Klagefrist 4. februar 2019.