Afgørelse om lovliggørende godkendelse af privat fællesbadebro med offentlig adgang, Grastenvej 205/205A (5700)

privat bro med offentlig adgang

Afgørelse om lovliggørende godkendelse af privat fællesbadebro med offentlig adgang, Grastenvej 205/205A (5700)

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om lovliggørende tilladelse til privat fællesbadebro ud for skel mellem matr.nr. 17b og 17d Thurø By, Thurø beliggende Grastenvej 205 og 205A (5700).

Afgørelsen er truffet på baggrund af LBK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, § 2, stk.1.

Klagefrist er 10. april 2019.