Grøfter Skårup

Afgørelse efter vandløbsloven om klassificering af grøfter ved den gamle Nyborg-Svendborg Bane i Skårup

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om, at grøfterne langs den gamle jernbanestrækning ved Skårup (matrikel 110a, Skårup By, Skårup) er private vandløb.

Afgørelsen er truffet på baggrund af vandløbsloven §§ 2 og 62.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte sagsbehandleren på tlf. 6223 3476.

Klagefristen er den 17. november 2016.