Vandløb frra Egense

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven til restaurering af Vandløb fra Egense

Svendborg Kommune har søgt om tilladelse til at ændre tilstanden i det beskyttede offentlige vandløb, Vandløb fra Egense.

Tilstandsændringen sker som følge af gennemførsel af et af Statens vandløbsrestaureringsprojekter, som skal sikre en god økologisk tilstand i vandløbet.

Projektet indbefatter genåbning af en 90 m lang rørlagt strækning og forlægning af vandløbet.

Der er truffet afgørelse i sagen efter naturbeskyttelsesloven. Der er klagefrist den 27. juni 2017.