Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven til restaurering af Vandløb fra Egense

Vandløb frra Egense

Afgørelse efter Naturbeskyttelsesloven til restaurering af Vandløb fra Egense

Svendborg Kommune har søgt om tilladelse til at ændre tilstanden i det beskyttede offentlige vandløb, Vandløb fra Egense.

Tilstandsændringen sker som følge af gennemførsel af et af Statens vandløbsrestaureringsprojekter, som skal sikre en god økologisk tilstand i vandløbet.

Projektet indbefatter genåbning af en 90 m lang rørlagt strækning og forlægning af vandløbet.

Der er truffet afgørelse i sagen efter naturbeskyttelsesloven. Der er klagefrist den 27. juni 2017.