Byrådsmøde

Mød din politiker

Du har mulighed for at tale med borgmesteren eller en af de fire politiske udvalgsformænd om hvilket som helst emne. Alle emner kan som udgangspunkt drøftes i træffetiden.

Identiske sager kan dog afvises, hvis de betragtes som afsluttede. Det vil være direktøren på området der vurderer dette. En sag kan betragtes som afsluttet når personen har haft møde med udvalgsformand. Sagerne rejses overfor den udvalgsformand, der har det pågældende ressortområde.

Borgmesteren går – som udgangspunkt – ikke ind i sager, der har været behandlet i træffetid hos en udvalgsformand.
De praktiske informationer:

  • Der afsættes som udgangspunkt 15 min. pr. samtale.
  • Borgeren bestiller tid på forhånd.
  • Træffetiden aftales hos Direktionssekretariatet pr. mail på traeffetid@svendborg.dk
  • Tidsbestilling skal ske mandagen før træffetiden senest kl. 12
  • Du kan også bestille tid pr. telefon 62 23 31 07, hvis du ikke har mulighed for at komme til en computer.

I forbindelse med tidsbestillingen skal du fortælle/skrive hvilket emne, du ønsker at drøfte med udvalgsformanden/borgmesteren.