Svendborg Fjernvarme

Svendborg Fjernvarme - Etablering af 25 MW el-kedelanlæg

Svendborg Fjernvarme har fremsendt et projektforslag:
”Etablering af 25 MW el-kedelanlæg” til Svendborg Kommune med ønske om godkendelse af projektforslaget i henhold til lov om varmeforsyning.

Svendborg Byråd har på deres møde den 26. april 2016 besluttet at godkende projektforslaget. Se projektforslaget, godkendelsen og bilag  til godkendelsen nedenfor.
 

Klageadgang
Afgørelsen kan i henhold til kapitel 6 i projektbekendtgørelsen påklages til Energiklagenævnet. Klage skal være indgivet skriftligt til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Klagefristen er fredag den 8. juli 2016 kl. 15.00.
Eventuel klage skal sendes til Energiklagenævnet pr. post til postadressen Frederiksborggade 15, 1360 København K. eller sendes pr. e-mail til: ekn@ekn.dk