Skovdongvej 19 (5881) - Vandindvindingstilladelse

Svendborg Kommune har meddelt tilladelse til udvidelse af vandindvindingstilladelse på Skovdongvej 19, 5881 Skårup. Tilladelsen gives på 55.000 m3 årligt, og gives for en tidsbegrænset periode på 30 år. Vandindvindingens formål er forsyning af husdyrbrug, almindelige landbrugsformål samt husholdning.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 26. oktober 2018, jf. klagevejledning i tilladelsen.

Der er samtidig med afgørelsen meddelt afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med projektet. Afgørelsen er vedlagt denne afgørelse som bilag.