Maden flytter ind

Må man have en ko i legehuset?

Måske følger du med i Dr’s programserie ”Maden flytter ind,”

hvor nogle familier får husdyr, som man normalt ser ude på landet, ind i deres villahaver.

Inden du lader dig inspirere og får gode ideer, vil vi fortælle dig lidt om reglerne.

I Byzone må man ikke holde klovbærende dyr. Forbuddet skyldes, at naboerne til bynære dyrehold kan opleve gener som lugt, fluer og sågar larm fra brægende dyr. Der kan også være risiko for sygdomssmitte.

Der kan søges om dispensation til at holde dyr i byzone, om der kan meddeles dispensation, vil blive konkret vurderet i hvert tilfælde.

Men hvad så med høns, de har jo ikke klove?

I Svendborg kommune må du gerne holde op til 10 høns, hvis du følger nogle særlige regler.

Du kan læse mere om, hvad der gælder for mindre dyrehold her på siden.

klik her for mere viden om små husdyrhold