Lovliggørende tilladelse til privat bådebro med offentlig adgang, Skippervej 222 (5700)

skippervej 222

Lovliggørende tilladelse til privat bådebro med offentlig adgang, Skippervej 222 (5700)

Afgørelse om lovliggørende godkendelse af privat bådebro med offentlig adgang, Skippervej 222, 5700 Svendborg

Svendborg Kommune har truffet afgørelse om lovliggørende tilladelse til privat bådebro ud for matr.nr. 63q Thurø By, Thurø beliggende Skippervej 222 (5700).

Afgørelsen er truffet på baggrund af LBK nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer, § 2, stk.1.

 

Klagefrist 23. oktober 2019.