Landzonetilladelse til ny sø, Fjællebrovejen 45

Landzonetilladelse til ny sø, Fjællebrovejen 45

Svendborg kommune har meddelt landzonetilladelse til etablering af en ny sø på op til 500 m2 ved Fjællebrovejen 45, 5762 Vester Skerninge.