Kvindekrisecentre

Lånegaranti til kvindekrisecenter

Byrådet har besluttet at afsætte 0,5 mio. kr. i lånegarantistillelse til etablering af nye kvindekrisecenterpladser i Svendborg Kommune. For at komme i betragtning skal ansøgning sendes til social@svendborg.dk senest 10. januar 2020. Skriv ”Lånegaranti” i emnefeltet.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om ansøgers:

Relevante faglige kvalifikationer

Forretningsplan for etablering og opstart af kvindekrisecenter

Anvisning af kvindekrisecentrets fysiske placering

Forslag til samarbejde med Svendborg Kommune

Der ikke særlige formkrav til ansøgningen.

Social- og Sundhedsudvalget behandler ansøgninger på udvalgets møde den 4. februar 2020. Svar kan forventes umiddelbart efter Byrådets behandling af udvalgets indstilling. Det vil ske den 25. februar 2020.

Ansøger skal være opmærksom på, at udmøntning af lånegarantien er betinget af kvindekrisecentrets godkendelse eller godkendelse med vilkår af Socialtilsyn Syd.

For spørgsmål til udarbejdelse af ansøgning kan socialchef Hasse Jacobsen kontaktes på 3017 5907.