Bevæg dig for livet

Kvinder og seniorer banker alle andre af banen

Ny rapport fra ”Bevæg Dig For Livet” har taget temperaturen på Svendborg Kommunes borgere og deres motionsvaner. Resultatet er klart: De mest aktive er kvinder og seniorer.


Siden 2018 har Svendborg Kommune været en af 29 samarbejdskommuner i projektet ”Bevæg dig for livet”, hvor man har indgået en aftale med DIF og DGI om at arbejde målrettet med at sætte flere borgere i bevægelse. Resultaterne af den nyeste undersøgelse ligger nu klar, og i alt har 959 tilfældigt udvalgte svendborgensere i alderen 18 til 75 år deltaget i den landsdækkende undersøgelse om deres idrætsvaner.
 

Svendborgensere ligger over landsgennemsnittet

Resultatet af undersøgelsen viser, at der er en overvægt af kvinder og seniorer, som motionerer. Derudover er der generelt flere svendborgensere end landsgennemsnittet, som dyrker idræt og er fysisk aktive. Det er dog en sandhed med modifikationer, for den yngre gruppe på 18-24 år er faktisk mindre aktive end landsgennemsnittet.

Et andet resultat af undersøgelsen er, at naturen er det foretrukne sted at være aktiv. Det glæder formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Hanne Ringgaard Møller:

- Det er utrolig positivt, at kommunes borgere ligger over landsgennemsnittet, hvad angår fysisk aktivitet. At den yngre gruppe ikke helt er med, giver os et konkret fokusområde at arbejde videre med. Derudover finder man i Svendborg Kommune noget af Danmarks skønneste natur, og det er glædeligt, at borgerne gør brug af naturområder lige ude foran deres dør, når de vil være fysisk aktive, siger Hanne Ringgaard Møller.


Særlig målrettet indsats mod seniorer virker

Et af kommunens særlige indsatsområder er at skabe rammer til aktiviteter for ældre borgere i kommunen, blandt andet gennem Svendborg Senioridræt, hvor man er velkommen, fra det øjeblik, man fylder 60 år. Fritidskonsulent i Kultur og Fritid, Birthe Bergmann, som er med til at bygge bro mellem kommune og forening, er meget glad for at se, hvordan indsatsen har båret frugt:

- Bare fordi man bliver ældre, behøver man ikke at gå i stå, hverken fysisk eller mentalt. Det er meget glædeligt, at vi med denne undersøgelse kan se, at vores arbejde virker, og at vi har så mange aktive seniorer. I Svendborg Senioridræt er der aktiviteter på alle niveauer og for enhver smag. Lige nu tilbyder vi blandt andet 15 forskellige aktiviteter, som foregår udendørs, men vi har også mange andre muligheder til forskellige interesser og på forskelligt fysisk niveau, uddyber Birthe Bergmann.

Fakta:

Hele rapporten kan læses her: Ny undersøgelse: Flere voksne er aktive | Bevæg dig for livet (bevaegdigforlivet.dk)

”Bevæg dig for livet” – BDFL – er et samarbejde mellem DIF, DGI og 29 af landets kommuner, og har eksisteret siden 2018

Svendborg Kommune ønsker at få større viden om og kendskab til borgernes idræts- og motionsvaner, og rapporten indgår i kommunens arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for idræt og motion

Rapportens analyser er baseret på BDFL's årlige spørgeskemaundersøgelse. Dataindsamlingen foregår hvert år i maj og juni. Spørgeskemaet sendes ud til tilfældigt udvalgte borgere mellem 18 og 75 år i kommunen

Selv om flere end landsgennemsnittet dyrker idræt og er fysisk aktive i Svendborg, er det dog lidt færre, end gennemsnittet der er aktive i et omfang, der lever op til anbefalingerne fra WHO og SST

Kvinderne dyrker oftere idræt end mændene. Forskellen er større i Svendborg end på landsplan

Svendborgensernes fortrukne bevægelsesaktiviteter er vandreture, løb og fitness på egen hånd

Derudover viser rapporten, at flere svendborgensere er aktive i foreningerne. Med en tilvækst fra 25% i 2021 til 47% i 2022 er niveauet nu højere end før Corona

Kontaktperson: 

Birthe Bergmann, Fritidskonsulent i Svendborg Kommune, telefon: 2488 6331

Hanne Ringgaard Møller, Formand for Kultur- og fritidsudvalget, telefon: 6122 7566