Kontrolprogram for Ulbølle Vandværk 2020-2025

I følge bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal kommunen fastsætte det analyseomfang, som vandværkerne skal følge, for at kontrollere at forbrugerne modtager rent drikkevand. Analyseprogrammet tager udgangspunkt i de lokale forhold, forurenede grunde i området og tidligere analyseresultater.

Hvis der findes problemstoffer eller der sker en udvikling i vandkvaliteten kan kommunen udvide eller ændres kontrollen for både enkelt stoffer og stofgrupper.    

Der kan klages over afgørelsen frem til den 10. februar 2020. Læs nærmere herom i tilladelsen.