Illustration - Jessens Mole

Udviklingsprojekt på Svendborg havn

Med planen Fremtidens Havn har byrådet sat gang i en række udviklingsprojekterSvendborg Havn. På Frederiksø er de maritime erhverv blevet samlet og styrket medens kultur og oplevelser er rykket ind i de gamle værftsbygninger. Sammen med Havneforum - en kreds af interessenter omkring havnenafprøver vi nye aktiviteterFrederiksø og på havnefronten, Den Blå Kant. Erfaringerne herfra skal bruges til at udvikle Den Blå Kant som et sammenhængende forløb af stier og byrum fra havnens ene ende til den anden.

Ved Nordre Kaj bliver rammerne sat for fremtidens maritime uddannelser og maritime erhverv i et samlet maritimt kraftcenter. Fremtidsfabrikkens iværksættere er allerede i fuld gang på Jessens Mole og nr 2 er på vej i Frederiksgade. På naboarealet Krøyers Plads er der fart på projektudviklingen - det første bud på ny by på havnefronten med en blanding af boliger og erhverv.