Invitation til prisoverrækkelse af Handicapprisen 2020

Torsdag den 3. december kl. 13 bliver årets Handicappris uddelt i byrådssalen på Rådhuset i Svendborg. Det er Mette Kristensen næstformand for Handicaprådet, der overrækker prisen på FN’s internationale handicapdag den 3. december.

Handicaprådet har valgt at tildele handicapprisen 2020 til chaufførerne ved Vester Skerninge Bilerne.

Chaufførerne går altid til deres daglige arbejde for ældre borgere og borgere med handicap på sikker og kyndig vis, og som i denne tid har varetaget sikkerheden omkring transport forbilledligt med indlevelse, tryghed og højt humør. Handicaprådet ønsker at anerkende chaufførerne, fordi det er dem, der i kraft af deres professionalisme har gjort særlige tiltag i denne tid.

Der har været tre kandidater til prisen. Tandemklubben Sydfyn, Grønnemoseværkstederne og chaufførerne ved Vester Skerninge Bilerne.

Temaet for indstillingen til prisen har været ”Foreninger eller privatpersoner, der har lavet nogle særlige tiltag for borgere med handicap i forbindelse med COVID-19”.

Handicaprådet er enige i alle indstillinger og anerkender den ekstraordinære indsats, der har været leveret i en kompleks tid, vi stadig er midt i.

Ud over æren modtager består Handicapprisen en skulptur af en af Svendborgs lokale kunstnere Sabine Jensen.

Yderligere information:

Formand Inge Ahl

Telefon: 28 49 21 49

eller

Næstformand Mette Kristensen
Telefon: 24 42 00 69