Invitation til borgermøde 30. september

Borgermøde 30. september

Invitation til borgermøde 30. september

Byrådet inviterer til borgermøde

Vi vil høre din holdning.
Vi ønsker din mening.
Vi lytter til din erfaring.
 

Det handler om minimumsnormeringer, kulturløft, bæredygtighed og grøn omstilling, udsatte unge, fremtidens ældreboliger og bosætning m. v.

Den 30. september kl. 19.00 - 21.15 , på SEF Energi, Fåborgvej 44, 5700 Svendborg

Kl. 19.00 byder borgmester Bo Hansen velkommen 
Herefter vil der være oplæg fra udvalgsformændene om temaerne, som er i spil til de kommende budgetforhandlinger.

Kom og fortæl hvad du synes er vigtigt og hvordan der bør prioriteres.