Luftfoto af to vindmøller på gule og grønne sommermarker

Indkaldelse af ansøgninger for opsætning af større vindmøller i Svendborg Kommune

Plan- og Lokalsamfundsudvalget godkendte den 6. december 2022, at igangsætte en ansøgningsrunde med indkaldelse af forslag til vindmølleprojekter til lands.

Ansøgningsrunden sker med afsæt i Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 8. december 2022 om at indstille over for kommunalbestyrelsen at udvide rammen for planlægning for vind- og solenergi i Svendborg Kommune til 145 hektar solceller og 6 vindmøller á 150 meter (Bemærk: indstillingen er på dagsorden til politisk beslutning den 20. december).

Sagsfremstillingen kan ses her
(Det er punkt 12 på dagsorden for Økonomiudvalgets møde den 13. december 2022.)

Ansøgningsrunden skal sikre et samlet overblik over potentielle vindmølleprojekter, som kan kvalificere en politisk beslutning om, hvilke konkrete solcelle- og vindmølleprojekter, der skal fremmes de kommende år. Ansøgningsrunden skal kortlægge, hvor der potentielt er interesse for at opsætte vindmøller som supplement til tre vindmøller ved Broholm, hvor planlægningen allerede er igang.

Ansøgningsrunden løber fra 9. december 2022 til 20. januar 2023.

Ansøgninger vil blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • Gruppe på minimum tre vindmøller med en samlet kapacitet på minimum 12 MW
 • Afstand på fire gange møllens højde til nærmeste bolig (eller aftale om nedlæggelse af boliger inden for denne afstand)
 • Synergi med solcelleanlæg
 • Indpasning i omgivelserne og landskabet
 • Lokalt medejerskab i form af, at minimum 40 % tilbydes som andele til lokale borgere, forsyningsvirksomheder og andre virksomheder i kommunen
 • Aftale med Svendborg Fjernvarme om el via direkte linje til produktionsanlæg på Bodøvej og mulighed for medejerskab.

Ved vurdering af de indkomne ansøgninger vil der ligeledes blive set på mulighederne for afsætning af strøm lokalt eller på det overordnede elnet.

I Svendborgs Kommuneplan 2021 er udpegninger til vindmøller alene gældende for vindmøller med en højde på indtil 80 meter. Det kræver derfor et nyt plangrundlag for større vindmøller med højde på op til 150 meter.


Hvad skal du gøre som ansøger?

Hvis du er interesseret i at opføre vindmøller i Svendborg Kommune, skal du fremsende oplysninger om det ønskede anlæg i en ansøgning.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Et kort, der viser antallet og arealet, der søges opført vindmøller på
 • Det ansøgte areals adresse og matrikelnummer (placering)
 • Det ansøgtes omfang (vindmøllernes højde og kapacitet)
 • Antal berørte naboer i ”bufferzonen” (4 gange vindmøllens højde)
 • En beskrivelse af den eksisterende anvendelse
 • Fuldmagt fra ejer (i tilfælde af at ansøgte placering ikke ejes af ansøger)
 • Forventet ejerforhold af det fremtidige anlæg
 • Øvrig beskrivelse af projektet ud fra de ovenfornævnte kriterier
   

Den videre proces

Som følge af et politisk ønske om lokalt medejerskab og lokal forankring, vil kommunalbestyrelsen være vært for et borgermøde d. 23. januar 2023 kl. 17.00 i Bølgen på Ryttervej 70, 5700 Svendborg. Her vil borgerne få mulighed for at høre om forudsætningerne for vindmølle- og solenergiplanlægning og kommentere på de indkomne forslag til konkrete projekter. Ansøgere får løbende besked og opfordres til at deltage i borgermødet.

Kommunalbestyrelsen vil i februar eller marts 2023 træffe beslutning om, hvilke solcelle- og vindmølleprojekter der skal kvalificeres yderligere med henblik på en egentlig igangsættelse af planlægningen medio 2023.

Det sker på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om ramme for sol- og vindenergi, indkomne ansøgninger om konkrete solcelle- og vindmøllerprojekter samt bemærkninger fra borgermødet.

Send din ansøgning inden 20. januar 2023

Hvis du ønsker at opsætte vindmøller, skal du indsende en ansøgning til plan@svendborg.dk eller til Plan, Frederiksø 4, 1. sal, 5700 Svendborg. Ansøgningsfristen er fredag den 20. januar 2023.

Kontaktoplysninger

Spørgsmål til ansøgningsrunden kan stiles til byplanlægger Rasmus Kiertzner, rasmus.kiertzner@svendborg.dk eller på tlf. 23 71 78 25