Link - årets handicappris

Handicapprisen 2019 - årets prismodtager er fundet

I år er Handicaprådets valg faldet på UFL Klub Svendborg som modtager af Handicapprisen 2019. 

Temaet for uddelingen af prisen har i år været

”De frivillige foreningers arbejde med handicappede/handicapområdet”

Flere indstillere har peget på UFL Klub Svendborg som oplagt til at modtage prisen. Klubben blev oprettet i 2016 og har haft en støt voksende medlemstilgang – så meget, så der nu er venteliste til klubben. Klubbens målgruppe er unge over 18 år med særlige behov, både fysisk og psykisk handicappede. Fælles for dem alle er, at de har svært ved at skabe sociale relationer og ofte føler sig ensomme.

I klubben får 40-50 aktive unge over 18 år en mulighed for aktiviteter og samvær med andre unge, når de mødes hver anden uge i trygge rammer, og de får oplevelsen af at være i byen og spise ude i hyggelig café stemning.

Klubbens frivillige vejledere har skabt et sted, hvor de unge kan finde venner og være i sociale sammenhænge med andre ligestillede. Som en indstiller skriver: ”De frivillige vejledere er utroligt engagerede og lægger rigtig mange timer i planlægning og forberedelse, som især denne gruppe har brug for. De frivilliges opgaver består bl.a. i at søge fonde, gøre indkøb, planlægge aktiviteter, lave mad sammen med de unge og sikre sig, at de unge føler sig trygge, og at de bliver set og hørt, også når det ikke er klubaften.”

Prisen – i form af en lille bronzestatuette af den lokale kunstner Sabine Jensen – overrækkes af Handicaprådet i forbindelse med et større arrangement ”Fejring af frivillighed” den 26. februar 2020 i Skårup Kultur og Idrætscenter.

Yderligere information:

Formand for Handicaprådet, Inge Ahl, telefon 2849 2149
Næstformand for Handicaprådet, Mette Kristensen, telefon 2442 0069