Illustration af en skov

Forslag til Skovstrategi for de kommunale skove i Svendborg Kommune

Miljø- og Naturudvalget har godkendt Forslag til Skovstrategi for de kommunale skove. Forslaget sendes nu i offentlig høring.
Fristen for at komme med høringssvar er den 1. juli 2020. Skovstrategien forventes vedtaget endeligt af byrådet til efteråret.

Skovstrategien beskriver de kommunale sko­ves særlige værdier, og hvordan Miljø- og Naturudvalget ønsker skovene udviklet og anvendt fremover. Strate­gien opstiller overordnede mål for udviklingen i skovene og principper for forvaltningen. Stra­tegien indeholder også specifikke målsætninger for de enkelte skove, hvor de mange interesser er afvejet og prioriteret.

Med skovstrategien ønsker Miljø- og Naturudvalget at øge biodiversiteten i de kommunale skove og skabe de bedst mulige rammer for naturoplevelser, motion og bevægelse, fordybelse og samvær. Det kræver en omstilling i den nuværende drift. Over en 5-årig periode øges arealet med urørt skov fra 10% til 20%, og driften af den øvrige skov omstilles over en længere periode til biodiversitets­skov med større variation i skovbilledet. Der indgår hensyn til særlige naturværdier, kulturarv og –historie, og der tilsigtes en god balance mel­lem benyttelse og beskyttelse.