Kommuneplan - høring

Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033

Svendborg Kommunes Byråd er glade og stolte af at kunne præsentere forslag til den nye Kommuneplan 2021 – 2033.

Kommuneplanen er det redskab Byrådet har til at beskrive hvordan kommunen fysisk skal udvikles de næste 12 år.

Forslag til Kommuneplan 2021 – 2033 sætter retningen for en spændende og ambitiøs udvikling, der både handler om at fortsætte den igangværende byomdannelse og udvikling i Svendborg by og havn, den videre udvikling af Tankefuld, og samtidig styrke og sikre udviklingen af vores mange levende lokalområder.