Forhøring af Kommuneplan 2020-2032

Svendborgsund

Forhøring af Kommuneplan 2020-2032

Svendborg Kommune indkalder idéer og forslag til revision af den nuværende Kommuneplan 2017-2029.

Det sker i en såkaldt forhøring, som giver mulighed for at komme med input til planlægningsarbejdet. Byrådet har med vedtagelse af Planstrategi ’19, sat den overordnede ramme for Svendborgs udvikling og revision af kommuneplanen. 

Du kan orientere dig mere under 'Læs mere'