Flere borgere kommer i arbejde

Flere borgere kommer i arbejde

Pressemeddelelse

Politikerne i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har grund til at være glade. Udvalget har netop fået regnskabet for 2018. Det er positive tal der præger regnskabet.

Tallene viser et mindre forbrug på 33 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skal ses i lyset af, at budgettet i efteråret 2018 blev nedjusteret med 26 mio. kroner. Så i forhold til det oprindelige budget for området er mindreudgiften næsten 60 mio. kr., der betyder, at kommunens samlede økonomi for 2018 kommer ud i balance efter afregning med staten og efter pres på serviceudgifterne.

Årsagerne til det positive regnskab skyldes flere forhold. A-dagpengeområdet, kontanthjælpsområdet og Integrationsområdet er blandt de områder, der bidrager mest til det positive regnskabsresultat. Udviklingen skyldes også de generelt gode konjunkturer og den positive udvikling, der ses på arbejdsmarkedet lokalt og på landsplan.

A-dagpengeområdet

At ledigheden er faldet fra 4,6 procent i januar 2018 til 4,0 procent i januar 2019 ses også som en meget positiv udvikling. Der er stadig fokus på at bringe ledigheden endnu længere ned, men Svendborg er faktisk en af de fynske kommuner, der har oplevet de største fald. Jobcentret har haft fokus på jobrettede samtaler og målrettet opkvalificering, hvilket har givet gode resultater.

Kontanthjælpsområdet

På kontanthjælpsområdet er der oplevet et massivt fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere. Fra december 2017 til december 2018 er antallet faldet med knap 100 borgere. Faldet skal ses som et resultat af en målrettet indsats fra jobcentret, hvor der har været fokus på virksomhedsrettet indsats for at bringe borgerne i beskæftigelse.

Integrationsområdet

Det mindre forbrug på integrationsområdet er sammensat af flere faktorer. Den væsentligste er, at flygtningekvoten på landsplan blev reduceret fra 3.000 til 1.000 personer. Det har betydet, at Svendborg har modtaget langt færre flygtninge og familiesammenførte end forventet.

Samtidig er det lykkedes at få flere i uddannelse eller beskæftigelse. Det har betydet et fald i udgifterne til integrationsydelse, men også muligheden for at hjemtage flere penge i form af resultattilskud. Resultattilskud tilfalder kommunen, hvis integrationsindsatsen lykkedes og integrationsborgere går i uddannelse eller beskæftigelse.

Udvalgsformand Pia Dam glæder sig over den positive udvikling:

Udviklingen er glædelig for kommunens økonomi. Men jeg glæder mig ikke mindst for de mange borgere, der har opnået at få et fodfæste på arbejdsmarkedet, enten i form af et job eller ved at de er i gang med en uddannelse. Vi skal hjælpe og støtte de borgere, der har brug for en hånd for at komme i gang, og dem der ikke kan, skal vi hjælpe på anden vis, siger Pia Dam.

Yderligere information:

Pia Dam, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, mobil  53 55 40 33

Louise Berg, Borger- og Arbejdsmarkedschef, mobil 30 17 57 53