Sygeplejerske

EU-Udbud På Levering af Leje, Vask og Reparation af Arbejdsbeklædning til Ældrepleje i Svendborg Kommune

Udbuddet vedrører Levering af Leje, Vask og Reparation af Arbejdsbeklædning til ældreplejen i Svendborg Kommune bestående af samtlige Ordregivers enheder og institutioner indenfor ældrepleje.

Svendborg Kommune efterspørger en beklædningsaftale i form af en totalløsning på vask og leje og reparation af beklædning til ca. 1551 medarbejdere i Svendborg Kommunes ældrepleje og ca 200 vikar, elever og afløser) – omfattende personale på plejecentre, hjemmepleje og sygepleje. Ligeledes efterspørges en totalløsning på beklædning til ca. 4 tekniske servicemedarbejdere samt ca.10 køkken medarbejdere.

 

Tilbudsfrist: 13 april 2023 kl 12.00 

 

For nærmere beskrivelse af den udbudte ydelse, herunder de mindstekrav produkterne samt service skal opfylde, damt vigtige datoer, henvises til der til Udbudsmaterialet hvilket kan hentes gennem Ethichs: 

se Link: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/05fbf4f3-9fc9-47e7-99c2-97854b9a3622/homepage