Rob Roy

Rob Roy i Møllergade overtages pr. 1. januar

Entreprenørerne er ligesmåt ved at lægge sidste håndTorvet i Svendborg midtby, og forberedelserne til sidste etape i byfornyelsen er i gang. Herunder hører også nedrivningen af Rob Roy med tilhørende baghus i Møllergade 32, så der kan skabes en ny passage mellem byen og havnen.

- Vi har netop indgået en aftale med ejeren om, at vi kan overtage bygningen den 1. januar. Det betyder, at vi nu begynder at kunne sige mere om, hvordan processen med at rive bygningen ned kommer til at forløbe, forklarer ingeniør Kim Jensen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

- Selve nedrivningen regner vi med at sætte i gang i slutningen af marts 2015 af hensyn til vejrliget, og det kommer til at tage cirka to måneder. Men inden vi når så langt, skal vi se nærmere på de geotekniske og miljømæssige forhold. Og i forhold til de to nabobygninger skal vi i dialog med grundejerne af de to ejendomme for at drøfte processen – de får jo en ekstra facade på deres bygning, fortsætter Kim Jensen og tilføjer, at Kulturstyrelsen også skal ind over projektet, fordi en del af Ribers Gård i Møllergade 34 er registreret som bevaringsværdig.

Efter nedrivningen af ejendomme går de arkæologiske undersøgelser i gang. Når de er overstået, vil arbejdet med den trappe, som skal forbinde byen med havnen på samme måde som ’slippene’ i Munkestræde, Klosterstræde, Krøyers Stræde og Hulgade, gå i gang. Ét af formålene med Den Grønne Tråd er netop at skabe en bedre passage mellem by og havn. 
 
Nedrivningen af Rob Roy og etableringen af trappen indgår sammen med fornyelsen af en strækning af Møllergade, Ramsherred og Krøyers Have i sidste etape af byrumsprojektet Den Grønne Tråd, og det samlede projekt forventes færdigt i foråret 2016. Den første etape omfatter Torvet og Lille Torv, som er klar til indvielse den 12. december.

Bag projektet står partnerskabet Realdania og Svendborg Kommune.

Kontakt
Kim Jensen, ingeniør
Center for Ejendomme og Teknisk Service
Telefon 62 23 33 74