Nye former for udbud i Svendborg Kommune

Når der skal udføres et vedligeholdelsesarbejde på en kommunal bygning, er det ofte den samme håndværker, der tilbydes opgaven. Denne tilgang vil Svendborg Kommune gerne løsne op i, så det bliver muligt for alle håndværkere at byde ind på opgaverne og dermed sikre kommunen en konkurrencedygtig pris. Det indebærer, at der i øjeblikket gennemføres et pilotprojekt, hvor de såkaldte hushåndværkerydelser sendes i udbud.

- Vi har gennem det sidste års tid arbejdet på, hvordan vi kan effektivisere vedligeholdelsen af vores bygninger. Men samtidig har vi også haft et ønske om at gøre det synligt for vores erhvervsliv, hvem der løser opgaver for os – og på hvilke præmisser, fortæller centerchef Kjeld Bussborg Johansen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

- Pilotprojektet består af tre fireårige entrepriser fordelt på maler-, murer- og tømrerarbejde. Malerentreprisen går på fraflytningsboliger i hele Svendborg Kommune, mens tømrer- og murerentreprisen begrænser sig til de kommunale bygninger på Tåsinge, fortsætter Kjeld Bussborg Johansen og tilføjer, at det på den måde skulle være muligt for både store, mellem og små virksomheder at byde ind på opgaverne.

- I de tre udbud konkurreres der på laveste timepris kombineret med priser på helt konkrete, fastsatte ydelser, fx udskiftning af tagsten eller omfugning af murværk. Kombimodellen er valgt, fordi vi på den ene side skal sikre os de bedste priser på arbejdet, men det skal også være sådan, at vi undgår urealistisk lave bud. Det kunne vi meget let risikere, hvis vi kun sendte opgaverne i udbud på den rene timepris, slutter Kjeld Bussborg Johansen.

Når budfristen er overstået, kan der sættes navn på de virksomheder, der har ’vundet’ titlen som hushåndværker. Da der arbejdes ud fra en såkaldt kaskademodel, vil det blive sådan, at den lavestbydende virksomhed fremover skal løse opgaver under et vist beløb (40.000 kroner for maler, 75.000 kroner for tømrer og 75.000 for murer). Hvis den pågældende virksomhed ikke har mulighed for at løse opgaven, går den videre til den næstlavest eller tredjelavest bydende. Vurderes opgaven at ligger over beløbet, men under 300.000 kroner, vil opgaven komme i miniudbud blandt de tre virksomheder, som har afgivet de laveste bud.

Det er første gang, at Svendborg Kommune udbyder hushåndværkerydelser efter ’kaskademodellen’. Forud for pilotprojektet har der været et samarbejde med Dansk Byggeri, Svendborg Håndværker- og Industriforening, GO2Green samt Michael Pedersen fra C & W Arkitekter som repræsentant for rådgiversiden inden for byggeri og anlæg. I forlængelse af dette samarbejde har der også været holdt en workshop for interesserede håndværkere. Derudover har Svendborg Kommune været i tæt dialog med andre kommuner, der også gennemfører udbud inden for samme type af ydelser.

Da der er tale om en pilotprojekt, vil der løbende blive evalueret på projektet for at tage stilling til, hvordan området kan udbydes i fremtiden. Dette arbejde kommer også til at foregå i et samarbejde med de førnævnte samarbejdspartnere.

Det er muligt at se udbuddene via http://www.svendborg.dk/nyheder/udbud.

Kontakt
Kjeld Bussborg Johansen, centerchef
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 62 23 33 00 / 30 17 53 00

Viben Kræmmer, afdelingsleder
Rådgivning og Renovering, Svendborg Kommune
Telefon 30 17 59 03