Høring

Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme

Høring af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle.


Hvis et varmeforsyningsselskab ønsker at forsyne et område med varme, skal selskabet indsende et projektforslag, som kommunen skal godkende, inden selskabet kan få lov til at gennemføre projektet. Et projektforslag skal blandt andet beskrive, hvilke konsekvenser ændringerne har for samfundet og miljøet.
 
Inden byrådet kan meddele godkendelse, skal byrådet foretage en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.
 
Svendborg Kommune har modtaget et projektforslag fra Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle fjernvarme a.m.b.a. vedrørende ”Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle”. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1, og er udarbejdet i henhold til varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.


Projektforslaget handler om etablering af et nyt fjernvarmeværk i Vester Skerninge placeret i industriområdet i Vester Skerninge (ved Industrivej), samt at konvertere byområderne Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle, inkl. fritliggende bygninger mellem byerne, der i dag forsynes med individuel naturgas eller olie, til fjernvarme, baseret blandt andet på biomasse (halm). På nedenstående bilag 2 og 3 er vist et kort med områderne hvor der søges om at omlægge til fjernvarme, og hvor fjernvarme ledningerne er planlagt ført.


I et varmeplansprojekt sendes projektforslaget i fire ugers høring hos berørte forsyningsselskaber og grundejere, der skal afgive areal eller pålægges servitut til ledningsføring (i dette tilfælde 10 grundejere og administratorer). Naboer til fjernvarmeanlægget vil ikke blive hørt i denne proces. Til orientering, så er Svendborg Kommune i gang med en lokalplansproces for et fjernvarmeværk i erhvervsområdet i Vester Skerninge sideløbende. I denne proces indgår der en 8 ugers høring af naboer og beboere i området.


Projektforslaget er i høring i fire uger fra og med tirsdag den 2. februar 2016 til og med tirsdag den 1. marts 2016. Eventuelle bemærkninger skal være skriftlige og skal sendes til: Svendborg Kommune, Natur og Klima, Svendborgvej 135, 5762 Vester Skerninge eller på mail til: KEU@svendborg.dk.


Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til sagsbehandleren på telefonnummer 6223 3444.