Prækvalifikation: Kaldeanlæg til plejecentre, nødkald til hjemmeplejen samt ubemandet vagtcentral til Svendborg Kommune

Udbud

Prækvalifikation: Kaldeanlæg til plejecentre, nødkald til hjemmeplejen samt ubemandet vagtcentral til Svendborg Kommune

Svendborg Kommune opfordrer hermed til i totalentreprise at ansøge om prækvalifikation på samlet fremtidssikret løsning på levering og installering af;

- Kaldeanlæg til 18 plejecentre med plads til ca. 840 beboere
- 600 nødkald i private hjem
- Server til logning af viderestilling af kald i ubemandet vagtcentral
- Support- og serviceaftale

Frist for anmodning om prækvalificering er mandag den 3. november 2014 kl. 12.00.

Der vil blive prækvalificeret 5-7 virksomheder.

Prækvalifikationsmateriale kan downloades nedenfor.

Offentliggjort den 6. oktober 2014

Frist for modtagelse af ansøgning om prækvalifikation er kl. 12.00 den 3. november 2014