JORTON A/S og Svendborg Kommune i konstruktiv dialog om arbejdsklausuler

En direkte kontakt fra den kommunale bygherre til udførende entreprenørers ledelser skal i fremtiden hjælpe leverandørerne, så der sker en rettidig dokumentation for overholdelse af arbejdsklausuler.

JORTON A/S og Svendborg Kommune har lagt sidste års kommunale udelukkelse af bygge- og anlægsvirksomheden JORTON og tre underentreprenører bag sig. På et møde mellem borgmester Lars Erik Hornemann (V), viceborgmester og udvalgsformand Henrik Nielsen (C) samt JORTONs adm. direktør John Funch har parterne i en positiv ånd udvekslet ideer til en forbedret procedure, så virksomhederne fremover får dokumenteret i tide, at de overholder kommunens arbejdsklausuler vedrørende løn- og arbejdsvilkår.

Krav fra fynske kommuner
Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner har vedtaget, at arbejds- og uddannelsesklausuler ubetinget skal overholdes og dokumenteres. Svendborg Kommune har indført særlige sanktioner, hvis de udførende virksomheder ikke overholder klausulerne og fremlægger dokumentationen for overholdelse af klausulerne. Leverandørerne risikerer at blive midlertidigt udelukket i op til et år

- På Fyn er vi enige om vigtigheden af klausulernes vigtighed, siger Lars Erik Hornemann. Han bliver suppleret af Henrik Nielsen, der pointerer, at klausulerne har to formål, nemlig at sikre ordentlige forhold for medarbejderne og en lige konkurrence virksomhederne imellem.

I december 2014 blev sanktionen taget i brug. Det ramte JORTON og dets tre underentreprenører i forbindelse med om- og tilbygningen af Thurø Skole. Da dokumentationen blev fremskaffet, ophævede kommunen straks udelukkelsen, men da havde JORTON - med sit kædeansvar i forhold til underentreprenørerne og deres dokumentation - allerede været i pressen som midlertidig udelukket virksomhed.

Sagen afrundet og lukket
Efter ophævelsen af den midlertidige udelukkelse tog  JORTON imod det tilbudte møde med borgmester Lars Erik Hornemann, viceborgmester og udvalgsformand Henrik Nielsen samt repræsentanter fra kommunens administration for at drøfte, hvad der skete, og hvordan parterne i fremtiden kan undgå en lignende situation. Svendborg Kommunes borgmester er meget tilfreds med resultatet af dialogen:

- Vi har nu fået afrundet og lukket sagen på en rigtig god måde. Vi har lyttet til JORTONs forslag, og vi har forklaret vores regler på området. På mødet orienterede vi om, at Svendborg Kommune har indgået et samarbejde med Odense Kommune om de fremtidige kontroller. Metoden er en mere direkte, dialogbaseret kontakt til de udførende virksomheders ledelser. Den skal være med til at sikre, at vi får den ønskede dokumentation inden for den fastsatte frist, siger Svendborg Kommunes borgmester.

JORTONs sociale ansvar
Efter mødet er skårene således klinket, og adm. direktør John Funch siger om sagen:

- Vi er meget tilfredse med den positive dialog, vi har haft, og at Svendborg Kommune har lyttet til vores forslag. JORTON er en over 80 år gammel kooperativ virksomhed, som er sit sociale ansvar bevidst. Derfor går vi altid et ekstra skridt længere end andre virksomheder i branchen, når det drejer sig om at overholde arbejds- og uddannelsesklausuler. Mødet med Svendborg Kommune har været af stor betydning – ikke kun for os, men givet også for alle andre entreprenører, der fremover skal løse opgaver for kommunen, siger adm. direktør John Funch fra JORTON.