Humlebien

Den ny Humlebi bliver miljørigtig og bæredygtig

Når byggeriet af den nye integrerede daginstitution Humlebien i Svendborg Kommune går i gang, bliver det med henblik på at blive certificeret ud fra FN’s forståelse for bæredygtigt byggeri. Det betyder at den ny Humlebi kan blive den første institution i Danmark, der bliver planlagt og udført som bæredygtigt byggeri. 

- Vi går ind i projektet med nogle mere vidtrækkende krav til et byggeri, end vi er vant til. Byggeriet vægtes på fem hovedområder: økonomi, sociokulturel, proces, teknik og miljømæssig kvalitet, mens de typiske krav går på fx miljørigtige materialer og energibesparelser i nybyggeri.  Men her går vi et skridt videre, for der skal også være tale om et byggeri, der kan holde i mindst 50 år. Og det skal være så fleksibelt, at det kan tilpasses udsving i børneantallet for børnehavebørn og vuggestuebørn, fortæller Anton Holm Madsen, arkitekt i Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune. 

- Samtidig vil der blive tale om en bygning, som skal være nem at gøre rent og vedligeholde – igen for at sikre det bæredygtige element, men også for at holde de fremtidige udgifter på bygningen nede på et minimum, fortsætter Anton Holm Madsen. 

Et andet kriterie for at blive bæredygtigthedscertificeret er, at bygningen skal være sund og behagelig at opholde sig i. Og der skal være kunst integreret i bygningen – og netop det arbejde er allerede i gang, og indarbejdes ind i den ny bygning. 

Der er som sagt tale om FN’s forståelse for bæredygtigt byggeri, hvor der tages afsæt i en national og international helhedstankegang, der tager afsæt i kriterier udviklet af organisationen Deutsche Gesellschaft Fur Nachhaltiges Bauen i Tyskland, i daglig tale kaldet DGNB,  og som sætter bæredygtighed på formel.

Svendborg Kommune vil bestræbe sig på at opnå en bronze-certificering, idet det kan gøres indenfor den nuværende budgetramme for Humlebien. For at kunne opnå bronzecertificeringen skal byggeriet leve op til de fem hovedområder, der er opdelt i 45 hovedkriterier, som igen er underopdelt i 188 underkriterier.

Byggeriet forventes i øvrigt at stå klart i 2016 og kunne rumme i alt 120 børn i alderen 0-6 år. 

Kontakt
Anton Holm Madsen, Center for Ejendomme og Teknisk Service
Telefon 30 17 53 57