Bredbåndspuljen 2018 er åben for ansøgninger.

Bredbåndspuljen 2018 er åben for ansøgninger.

Der er åbnet op for ansøgning til Energistyrelsens bredbåndspulje for 2018, se mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Svendborg Kommune yder tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som opnår tilskud fra bredbåndspuljen.

Byrådet har samlet afsat 600000,- kr. i kommunes budget, til de husstande, som opnår tilskud fra bredbåndspuljen.

Vigtige datoer omkring ansøgninger til bredbåndspuljen:

  • Mandag d. 25. juni . Ansøgningsrunden for 2018 igangsættes
  • Fredag d. 31. august – sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod  oplysninger på kortet og tilskudsberettigede adresser
  • Onsdag d. 3. oktober – Sidste frist for at annoncere projekter, med henblik på at kunne indgå aftale med en udbyder
  • Onsdag d. 31. oktober - Ansøgningsfrist