Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til nedlæggelse af en del af Søndre Kanal, etablering af stensikring i Kanal fra Fredsbjerg og Søndre Kanal samt forlængelse af grøft mod nabo i Søgård Mose på Langeland

Svendborg Kommune har i medfør af § 65 i naturbeskyttelsesloven meddelt dispensation fra lovens § 3 til nedlæggelse af Søndre Kanal st. 430-800, etablering af stensikring i Kanal fra Fredsbjerg og Søndre Kanal og forlængelse af grøft mod nabo.

Nærmere oplysninger kan ses i afgørelse.

Klage vedrørende dispensationen skal være modtaget senest den 25. november 2020. Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du har adgang til via www.borger.dk eller www.virk.dk

Der er fastsat et gebyr på 900 kr.