Luftfoto af Svendborg Sundbroen

Der er nu mulighed for at søge økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2021

Svendborg Kommune yder hvert år tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. Servicelovens § 18. Fristen for ansøgning til puljen er 1. oktober 2020. Torsdag den 10. september 2020 kl. 14-17 er der infomøde om puljen og mulighed for at få praktisk hjælp i Frivillighuset, Havnegade 3, Svendborg. Obs. Infomødet den 10. september er aflyst. Der henvises til Frivillighuset og til brobygger på frivilligområdet, Bodil Kristensen, som kan kontaktes på telefon 2476 0049. Teknisk hjælp i forbindelse med ansøgning kan fås ved henvendelse til Pia Holm på telefon 6223 3931.

Hvem kan søge

Både foreninger og organisationer inden for det sociale, kulturelle og sundhedsmæssige område og en kreds af enkeltpersoner i forbindelse med konkrete initiativer og aktiviteter kan søge puljen.

Kriterier for tildeling af støtte

  • Der kan ydes tilskud til frivillige sociale aktiviteter inden for hele det sociale område. Det vil sige både til aktiviteter for børn, unge og voksne samt for personer med handicap, flygtninge, misbrugere, udsatte m.v.
  • § 18-midlerne er målrettet støtte til aktiviteter, hvor den frivillige indsats er kernen i aktiviteten og primært udføres af frivillige. Dog kan der gives støtte til at lønne personale, der organiserer og koordinerer den frivillige indsats.
  • Aktiviteten skal være lokalt forankret og overvejende komme kommunens borgere til gode. Aktiviteter, der går på tværs af kommunerne, kan understøttes, såfremt det i større omfang kommer borgere i Svendborg Kommune til gode.
  • Der gives ikke støtte til aktiviteter, der bringes til udførelse af enkeltpersoner.
  • 10% af de samlede § 18-midler til udlodning kan øremærkes nytænkning og udvikling på området, herunder aktiviteter i samarbejde mellem kommune og foreninger i et partnerskab, eventuelt i form af flerårige aftaler.

Indhentelse af børneattest

Foreninger, selvejende institutioner og andre, der arbejder inden for Servicelovens område (det sociale område), skal indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Det er bestyrelsen eller ledelsen i jeres forening, der har ansvaret for at indhente børneattester. Læs mere om dette her: https://frivillighed.dk/guides/boerneattester-i-frivilligt-socialt-arbejde

Søg puljen

Ansøgning til puljen skal ske elektronisk ved at benytte ansøgningsskemaet, der findes på Svendborg Kommunes hjemmeside. Læs mere om kriterier, temaer, ansøgning og find link til ansøgningsskema her:
https://www.svendborg.dk/kommunen/legater-og-puljer/puljer/stoette-til-frivilligt-socialt-arbejde-servicelovens-ss-18 

Infomøde og praktisk hjælp - Mødet er aflyst (se nærmere herom ovenfor)

Torsdag den 10. september 2020 kl. 14-15 er der infomøde om puljen. Kl. 15-17 er der mulighed for at få hjælp til den elektroniske ansøgning. Her kan materiale til ansøgningen medbringes og computer kan lånes. Medarbejdere kan hjælpe med råd og vejledning. Begge dele foregår i Frivillighuset i Havnegade 3, Svendborg. Frivilligcenter Svendborg - Kontakt mellem Mennesker kan kontaktes på 6220 1130, hvis du vil undgå ventetid og aftale et tidspunkt for hjælp.  

Yderligere oplysning om puljen

Kan fås ved henvendelse til Socialafdelingen på telefon 6223 3931 eller pr. mail til pia.holm@svendborg.dk