Demens aktivitetshus

Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 2,5 mio. til fest- og aktivitetshus

Fest og glade dage i Bryghusets Gamle hestestald

I Bryghuset Svendborg Demensby har de frivillige i ”Demensbyens Støtteforening” gennem flere år arbejdet målrettet med at skaffe kapital til at istandsætte ”Den gamle hestestald” på Bryghuset, til et fest- og aktivitetshus for beboere i Demensbyens og øvrige lejecentre i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune købte i forbindelse med etablering af demenshaven i ”Bryghuset – Svendborg Demensby” et stykke jord ved siden af Demensbyen. På jorden ligger det oprindelige Svendborg Bryghus’s Hestestald, hvor bryggerhestene stod. Hestestalden er fra 1896. Bygningen har ikke været anvendt i mange år, og fredet i kategori 4. Hestestalden vil blive indrettet til fest og sammenkomster, handicapvenligt, og med elevatorlift til Demenshaven.

Den A.P. Møllerske Støttefond støtter projektet med 2,5 mio. kr. og Byrådet har besluttet at finansiere den resterende del af de 5 mio. kr., som projektet vil koste.

Dan Jeppesen fra støtteforeningen, der har taget initiativ til projektet, siger:  For Støtteforeningen er det en stor glæde at Den A.P. Møllerske Støttefond på denne måde har valgt at bidrage til udviklingen af demensbyen i et godt samarbejde med Svendborg Kommune. Det er meget tilfredsstillende, at vi atter har kunnet formidle ønsker og behov for ældre borgere på byens plejecentre, og er nået i mål med en bevilling. Vi ser frem til at være med til at indrette det.

Fra Svendborg Kommune supplerer Borgmester Bo Hansen: Vi er i Svendborg Kommune dybt taknemmelige for donationen – jeg er sikker på at den istandsatte Hestestald vil blive et eftertragtet besøgsmål for plejecenterbeboere i hele kommunen – hvor gode oplevelser fra forsamlingshusballer kan genoplives – med sang, dans, liv og glade dage.

For yderligere information:

Demens Byens Støtteforening –Dan Jeppesen 4228-4229

Svendborg Kommune - Kirsten Vie Madsen 2488-6900