Bredbåndspuljen 2019 er åben for ansøgninger.

Der er åbnet op for ansøgning til Energistyrelsens bredbåndspulje for 2019, se mere på Energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk.

Svendborg Kommune yder tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som opnår tilskud fra bredbåndspuljen.

 

Vigtige datoer omkring ansøgninger til bredbåndspuljen:

 

  • Torsdag d. 22. august – sidste frist for at borgere, kommuner m.v. kan gøre indsigelse mod  oplysninger på kortet og tilskudsberettigede adresser
  • Onsdag d. 18. september – Sidste frist for at annoncere projekter, med henblik på at kunne indgå aftale med en udbyder
  • Onsdag d. 23. oktober - Ansøgningsfrist
  • Medio december - udsendelse af tilsagn eller afslag