Værdighedspolitik i høring

Værdighedspolitik i Svendborg Kommune i offentlig høring

I februar 2016 igangsatte Social- og Sundhedsudvalget processen for udarbejdelse af en værdighedspolitik i Svendborg Kommune.

Værdighedspolitikken er en overordnet og retningsgivende politik for arbejdet på ældreområdet. Politikken skal tydeliggøre for borgere og deres pårørende, hvordan ældreområdet i Svendborg Kommune prioriterer og hvad man kan forvente som borger.

Værdighedspolitikken er udarbejdet på baggrund af aftale i finansloven for 2016.

Startskuddet til arbejdet med værdighedspolitikken i Svendborg Kommune blev taget på et borgermøde i februar 2016, hvor alle interesserede var inviteret til at give deres bud på, hvad værdighed er for dem. Efterfølgende er værdighedspolitikken udarbejdet af en bredt repræsenteret styregruppe med repræsentanter fra Ældrerådet, Ældre Sagen, medarbejder- og ledelsesrepræsentanter fra Svendborg Kommune.

Social og Sundhedsudvalget behandlede den 4. maj 2016 vedlagte værdighedspolitik og ønsker hermed at sende politikken i høring.

Praktiske oplysninger
Høringssvar sendes til AC fuldmægtig Maria Rudbæk Bernhard på mailadressen maria.bernhard@svendborg.dk senest onsdag den 18. maj 2016 kl. 12.

Yderligere information

  • Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller, telefon 61 22 75 66
     
  • Ældrechef Kirsten Vie, telefon 62 23 39 80 eller på mailadressen  kirsten.vie.madsen@svendborg.dk