Tilbud for familier med demens - 2017

Program for 1. gang:

Onsdag den 01.11.17 kl. 18.30-21.00. på Bryghuset, Bryghusvej 2, Restauranten

Kl. 18.30 Velkommen v. demenskonsulent

Kl. 18.35 Hvad er demens? Sygdom, symptomer og behandling v. overlæge Søren Jakobsen fra Demensklinikken OUH Svendborg

Kl. 19.20  Pause                                                                              

Kl. 19.35 Adfærd, kommunikation og tilgange  v. sygeplejerske Marianne Dolmer fra Demensklinikken OUH Svendborg

Kl. 20.20 Kaffe og spørgsmål – drøftelse i grupper     

Kl. 20.50 Afslutning og præsentation af emnet til næste gang v. demenskonsulent

Program for 2. gang:

Onsdag den 08.11.17 kl. 18.30-21.00 på Bryghuset, Bryghusvej 2, Restauranten    

Kl. 18.30 Velkommen v. demenskonsulent

Kl. 18.35 Juridiske aspekter ved en demenssygdom. Værgemål, fuldmagter, testamente v. advokat Maria Gejl Erlang Schaumann fra Advokat Fyn                      

Kl. 19.20 Pause                                                                                   

Kl. 19.35 Demenspolitik og kommunale tilbud v. demenskonsulent

Kl. 20.15 Kaffe og evaluering v. spørgeskema             

Kl. 20.30 Pårørendefortælling og orientering om Alzheimerforeningen v. Silja Kyndbo

Kl. 20.55 Afslutning v. demenskonsulent

Tilmelding inden den 27.10.17 på telefon 62 23 39 75