Trafiksikkerhed

Svendborgs bedste cyklist

Cyklistfinale for 6. klasserne i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune afholder tirsdag den 2. juni cyklistfinale for 6. klasserne. Cyklistfinalen er afslutningen på 6. klassernes fokustrafiksikkerhed, hvor de har arbejdet med kampagnematerialet Rådet for Sikker Trafiks cyklistprøve den sidste måned.

 

Kl. 13.30 præmieoverrækkelse, v/ Mette Kristensen, formand for Udvalget for Børn og Unge, til vinderne af cyklistfinalen.

 

Program for den 2. juni, Vestre Skole

Kl. 9.00           Velkomst v/ Mette Kristensen, formand for Udvalget for Børn og Unge

Kl. 9.15           Teoriprøve og cykelbane i skolegården

Kl. 10.30         Praktisk prøve i trafikken

Kl. 12.30         Frokost

Kl. 13.30         Præmieoverrækkelser v/ Mette Kristensen, formand for Udvalget for Børn og Unge.

 

Om cyklistfinalen

Finalen består af en teoriprøve og en praktisk prøve. Alle deltagende elever har først taget cyklistprøven i deres klasse. I hver klasse er de bedste to cyklister gået videre til cyklistfinalen. Den 2. juni mødes de to bedste fra hver klasse til finalen.