Sundhedsministeren er også interesseret i Geri-kuffert projektet

Geri Kuffert - Ellen Trane Nørby

Sundhedsministeren er også interesseret i Geri-kuffert projektet

Tirsdag blev sundhedsminister Ellen Trane Nørby præsenteret for Svendborg Kommunes projekt om Gerikufferten. Det var Svendborg Kommunes tovholder på projektet Lone Lauritsen og professor Karen Andersen-Ranberg, der præsenterede ministeren for projektets erfaringer.

Geri Kuffert - Ellen Trane Nørby

En Geri-kuffert er en taske, der indeholder udstyr til at foretage målinger i borgerens eget hjem. Det er de kommunale akutsygeplejersker, der anvender kufferten. Data fra målingerne overføres direkte til en fælles IT-platform, som kan tilgås af både hjemmepleje, praktiserende læge og geriatrisk ambulatorium på sygehuset.

Ældre, der er ved at udvikle en sygdom, har ofte meget svage symptomer, som tit forveksles med aldringssymptomer. Ved at foretage målingerne allerede i hjemmet, kan man reagere på de små symptomer og få objektive tegn på, om den ældre rent faktisk er blevet dårligere. Derved kan behandling sættes i gang tidligere og en eventuel indlæggelse forebygges.

Aktuelt gennemføres GERI-kufferten i Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Nordfyns Kommune. Projektet afsluttes og evalueres ved udgangen af 2019

Du kan læse mere om Geri-kuffert projektet på disse links: Region Syddanmark og Center for innovativ Medicinsk Teknologi