Stiftende generalforsamling for Christiansmølle-lauget

Stiftende generalforsamling for Christiansmøllen

Torsdag den 1. oktober er der stiftende generalforsamling for møllelauget på Christiansmøllen. Det betyder, at der om lidt kommer navne på de borgere, der kommer til at stå i spidsen for Christiansmøllens laug.

- Møllelauget får opgaven med at føre Christiansmøllen ind i dens nye fremtid. De skal blandt andet sørge for at værne om møllen og gøre den synlig i et større omfang end hidtil – blandt andet ved at gøre den tilgængelig for publikum, fortæller arkitekt Anton Holm Madsen fra Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune.

- På generalforsamlingen er der med forslaget til vedtægterne lagt op til, at lauget også skal støtte renoveringen af møllen. Og det må meget gerne ske ved at inddrage de lokale uddannelsesinstitutioner, ligesom der er lagt op til, at møllelaugets medlemmer kan deltage i renoveringsarbejdet, fortsætter Anton Holm Madsen og tilføjer, at møllen på sigt overvejes at kunne blive en selvejende institution.

Forslaget til vedtægterne er kommet i stand i forlængelse af åbent hus-arrangementet den 21. juni. Her blev Christiansmøllen åbnet for publikum, der havde mulighed for at komme med idéer til den fremtidige anvendelse af møllen. Eller man kunne melde sig til et møllelaug. Det er denne gruppe, der siden i samarbejde med kommunen har arbejdet videre i projektet.

Generalforsamlingen finder sted i Udvalgsværelse 5 på Rådhuset indgang D på Ramsherred torsdag den 1. oktober kl. 17-18.30 . Alle er velkomne.

Kontakt

Claus Mogensen
Lokal initiativtager til møllelauget
Telefon 24 28 70 02

Anton Holm Madsen
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 30 17 53 57