Inklimeter

Smileys til lyd og luft i børnehuse

Glad smiley og sur smiley. Det er simple ikoner, der bruges i mange sammenhænge – og nu er de også blevet en del af hverdagen i nogle af børnehusene i Svendborg Kommune, hvor indeklimaet måles løbende.

Det sker med det såkaldte inklimeter, som viser sin tilfredshed med fx støj, luftfugtighed, temperatur og CO2. Og viser den en sur smiley, ja, så skal der handles, fx ved at lufte ud eller dæmpe støjniveauet.

Inklimeteret er således med til at ændre børn og voksnes adfærd i børnehusene, så der kommer mere sundhed og trivsel. Men med inklimeteret følger også historien om et produkt, der er formet i et møde mellem det private erhvervsliv og Svendborg Kommune.

- Vi arbejdede på en prototype, som både kunne måle indeklimaet og samtidig være med til at ændre adfærden. Men for at kunne færdigudvikle produktet, havde vi brug for input fra den ’virkelige’ verden, og her fik vi hjælp fra børnehusene i Østerdalen. De var interesserede i et bedre indeklima end de fysiske indretninger kunne levere, men savnede en god løsning. Og den har vi nu har fundet frem til i fællesskab, så vi nu står med det eneste måleapparat på markedet, der visualiserer resultaterne, så børnene kan være med, fortæller den lokale iværksætter Jesper Agerholm Sørensen fra EnergiData.

Også borgmester Lars Erik Hornemann udtrykker tilfredshed med projektet:

- Inklimeteret er et godt eksempel på samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og kommunen. Vi har gennem et par år haft en innovativ tænketank med deltagere fra det lokale erhvervsliv til at give os input til energirenoveringer på de kommunale bygninger. At det munder ud i et match mellem vores børneområde og en lokal iværksætter er en af de glædelige overraskelser ved at arbejde innovativt. Vi er nemlig glade for at hjælpe de lokale iværksættere godt i gang, siger borgmester Lars Erik Hornemann.

Det er nu meningen, at kendskabet til inklimeteret skal udbredes. Til det formål er der lavet en lille film, som sætter lyd og billede på, hvordan inklimeteret kan bruges til at arbejde med adfærden i børnehusene – og tjene som inspiration for andre, der ønsker et godt indeklima.

Se filmen om inklimeteret.

Kontakt
Jesper Agerholm Sørensen, ingeniør, EnergiData 40 55 83 23

Majbritt Kjærulff, Administrativ konsulent, Børn og Unge i dagtilbudsområdet, Svendborg Kommune
Telefon 62 23 45 22

Peter Lørup, diplomingeniør, Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 62 23 33 54