Springvand

Skal Torvet i Svendborg være mere bilfrit?

Der har i den senere tid været drøftet, om der skulle ændres på sommerlukningen af parkering. I den forbindelse byder der sig flere muligheder, fx at man også lukker for parkering i maj, juni, september, december og/eller hele året.

Inden der tages nye politiske drøftelser om emnet, ønsker Miljø-, Klima- og Trafikudvalget at få en tilbagemelding fra de berørte borgere og erhvervsdrivende i området, Shopping Svendborg, Svendborg Event, Erhvervsforum Svendborg samt Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget. Samtidig lægges der en føler ud via parkeringsautomaterne i midtbyen og mulighed for at give sin mening til kende via kommunens hjemmeside.

- Parkering i Svendborg fylder meget, og vi får mange input fra borgere og erhvervslivet. Men der har ikke været en egentlig opsamling på de forskellige synspunkter, og det er det, vi gør nu, siger Birger Jensen, formand for Miljø-, Klima- og Trafikudvalget i Svendborg Kommune.

Udover spørgsmålet om parkering på Torvet bliver der i høringen også spurgt til betalingsparkering.

Høringen er sat i gang og varer indtil den 6. marts. 

Kont​akt
Birger Jensen, formand for MKT-udvalget
Telefon 40 90 14 48

Søren Bach-Hansen, centerchef
Center for Ejendomme og Teknisk Service, Svendborg Kommune
Telefon 30 17 54 90