Høring af forslag til ny demenspolitik

Social- og Sundhedsudvalget igangsatte i foråret 2015 processen for udarbejdelse af en ny demenspolitik i Svendborg Kommune. Der har været afholdt en opstartsdag, hvor alle interesserede borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere var inviteret. Formålet med dagen var at inddrage de interesserede i forhold til at komme med ideer til Svendborg Kommunes nye demenspolitik. Arbejdet med demenspolitikken har været organiseret i en bredt sammensat styregruppe med repræsentanter for henholdsvis Ældre Sagen, Alzheimerforeningen Fyn, Nationalt Videnscenter for Demens, Ældrerådet, Social- og Sundhedsskolen samt medarbejdere fra Svendborg Kommune. Tre arbejdsgrupper bestående af medarbejdere fra Svendborg Kommune har sammenskrevet ideerne til vedlagte demenspolitik.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 11. november 2015 vedlagte demenspolitik og ønsker hermed at sende demenspolitikken i høring med følgende tilføjelser indarbejdet:

  • at det skal sikres, at der er udvikling, forskning og opfølgning på demensområdet
  • at viften af træningsmuligheder i Svendborg Kommune kan foregå i såvel offentlig som privat regi.

 

Praktiske oplysninger

Høringssvar sendes til AC-fuldmægtig Dina Moos Riggelsen på mailadressen dina.riggelsen@svendborg.dk senest den 25. november 2015 kl. 10.00

 

Yderligere information

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Ringgaard Møller på telefon 61 22 75 66

Myndighedschef Kirsten Vie på telefon 62 23 39 80 eller på mailadressen  kirsten.vie.madsen@svendborg.dkkirsten.vie.madsen@svendborg.dk