Seks nye tilbud til børn og unge med langvarig eller kronisk sygdom og deres familier i Svendborg Kommune

Når børn bliver ramt af en alvorlig fysisk sygdom, bliver hele familien påvirket. Som noget nyt har Svendborg Kommune derfor seks nye forskellige slags tilbud til både børn og unge med en sygdom, deres forældre og søskende. De nye tilbud er en del af et projekt i Svendborg Kommune, der får støtte af Sundhedsstyrelsen i 2013-2016 til at iværksætte en ekstra indsats for børn og unge med kronisk eller langvarig sygdom.

Nye gratis gruppetilbud i Svendborg Kommune
I tre nye gruppeforløb for børn, søskende og forældre er der mulighed for at dele tanker, erfaringer og bekymringer med andre i en lignende situation. Det er psykologer fra kommunen, der er gruppeledere for børne- og søskendegruppen, og sundhedsplejersker med stort kendskab til sygdom i familier, der er gruppeledere for forældregruppen. På Svendborg Ungdomsskole vil også starte en ny gruppe for unge med en sygdom, hvor der vil være god plads til at være ung med sygdom i baggrunden.  

Det er anden gang at gruppeforløbet for forældre tilbydes. Forældrene i den første gruppe oplevede at få meget godt ud af at møde ligestillede og vil på eget initiativ blive ved med at mødes i et netværk, hvor også nye forældre er velkomne. En mor fra gruppen har udtalt: ”Det er dejligt at vide, at man ikke er alene om at kæmpe”.

Facebookside til familier ”Børn & Unge med Langvarig Sygdom”
Der er også mulighed for at møde andre familier virtuelt på en ny facebookside Børn og Unge med Langvarig Sygdom, der administreres af Svendborg Kommune. På siden kan familier skabe kontakt til andre og blive opdateret om de nyeste tilbud og arrangementer i kommunen, der er målrettet dem og deres behov. 

Frivilligt mentor-tilbud i samarbejde med patientforeninger
I samarbejde med Diabetesforeningen, Astma-allergi Danmark, Epilepsiforeningen og den lokale Gigtforening opstartes en frivillig ung-til-ung/ung-til-barn mentorordning. Her kan unge med en sygdom blive uddannet i mentorrollen og indgå i et frivilligt mentorforløb med et barn eller ung, som har lyst til at få en ældre mentor med samme sygdom at dele erfaringer med og støtte sig til.

Viden og faglig opdatering blandt kommunens ansatte, på skoler og i dagtilbud
Medarbejdere, der har kontakt med børnene i hverdagen, skal også vide, hvordan sygdommen bedst håndteres i samarbejde med familierne, så den påvirker barnets trivsel mindst muligt. Derfor er der udviklet en fælles handleguide til skoler og dagtilbud, som alle i kommunen skal være bekendt med.

Sammen med Danske Patienters projekt Skole for mig (www.skoleformig.dk) bliver handleguiden og gode råd om sygdomshåndtering i skolen præsenteret på 11 skoler i Svendborg Kommune. Endelig indbydes lærer, pædagoger, dagplejere og ledere til en gratis Videns- og Erfaringsworkshop i Tåsinge Hallen 10. maj 2016 i samarbejde med patientforeninger.

Sund med sygdom
”Vi har i kommunen et stort fokus på at højne børnenes og familiernes trivsel i deres hverdag, så de kan leve gode og sunde liv med sygdommen” Siger Hanne Ringgaard Møller, formand for Social- og Sundhedsudvalget.

En familie med et barn med en langvarig eller kronisk sygdom bliver udsat for mange belastninger fysisk, psykisk og socialt. Eksempelvis kan det kræve et stort overskud at få kontakt til relevante fagpersoner i kommunen og sundhedssystemet. Hverdagen bliver udfordret af nye vaner og rutiner, som påvirker hele familien.

Yderligere oplysninger:

  • Hanne Ringgaard Møller (Det Radikale Venstre)
    Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune Telefon: 61 22 75 66

     
  • Louise Elisabeth Madsen, sundhedskonsulent i Svendborg Kommune
    Mail: louise.madsen@svendborg.dk, Telefon: 24 45 91 57

 

Fakta:
Læs mere om de mange nye tilbud og indsatser på www.sundhed.svendborg.dk  

Tre ud af Danmarks 98 kommuner modtager i 2013-2016 satspuljemidler af Sundhedsstyrelsen til at sikre lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk sygdom, hvor Svendborg Kommune er én af dem med en bevilling på 2,9 mio. kr. Den økonomiske støtte bliver brugt til at iværksætte en ekstra indsats for børn og unge med kronisk eller langvarig sygdom.