SE HER - spændende FYRAFTENSMØDE

SE HER - spændende FYRAFTENSMØDE

Svendborg Kommune inviterer alle interesserede til fyraftensmøde omkring de nyeste forskningsresultater indenfor ”Demens, fysisk aktivitet og friluftsliv”.

 

Mandag den 19. marts kl. 16.00 – 17.00

Rådhuskantinen, 3. sal, Ramsherred 5, Svendborg.

 

Ny forskning: Aktivt samvær giver livsglæde hos borgere med demens

For første gang er det nu blevet undersøgt, hvordan mennesker med demens selv oplever fordelene ved at være aktive sammen med andre – ikke bare fysiske fordele, men også psykiske og sociale.

Forskere fra University College Lillebælt har gennem ni måneder i 2017 fulgt 18 borgere fra Svendborg Kommune, der stadig bor i eget hjem, og som har let til moderat demens. Borgerne bliver hentet til aktiviteter to gange om ugen, og undersøgelserne viser, at borgerne fastholder deres fysiske form, hvilket betyder at borgeren har mulighed for at klare sig selv længere tid og dermed forlænge tiden i eget hjem.

Særligt interessant er det for forskerne, hvor store gevinster borgerne og de pårørende oplever på det sociale område. Det aktive samvær på holdene med to engagerede terapeuter giver borgerne en oplevelse af sammenhold med andre i samme situation, nye venskaber og indhold i hverdagen. Den enkelte føler sig igen som en person, der er mere end den diagnose, der ellers fylder i hverdagen.

Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit udtaler:

”Sundhedsvidenskabelig forskning gør os klogere på, om en given behandling, har effekt på et givet problem og giver således svar på, om der er evidens for behandlingen. Så resultaterne har stor værdi – for både medarbejdere og politikere - ift. at skabe den bedst mulige demensomsorg for Svendborg Kommunes borgere. ”

 

Program for fyraftensmødet:

Velkomst og baggrund for forskningsprojekt v/ Formand for Social- og Sundhedsudvalget Hanne Klit
Præsentation af resultater omkring forskningsprojektet ”Fysisk aktivitet og friluftsliv” ved Ph.d. fysioterapeut Tina Junge og Master i rehabilitering Hans Kromann

 

For yderligere information:

  • Hanne Klit - formand for Social og Sundhedsudvalget. Telefon: 61 22 76 01
  • Tina Junge – forsker. Telefon: 30 22 36 32

Hjemmeside: www.svendborg.dk/forskningidemens