Renovering af Svendborgsundbroen

Vejdirektoratet går nu i gang med næste etape af renovering af Svendborgsundbroen og har i den forbindelse sendt følgende pressemeddelelse:

Nu er tiden kommet til, at Svendborgsundbroens sokler og piller skal renoveres. Arbejdet vil i april medføre natspærringer og kun et farbart spor med lysregulering i en periode.

Piller og sokler på Svendborgsundbroen står over for en tiltrængt renovering. Arbejderne på Svendborgsundbroen vil primært blive udført fra vandsiden, hvor der opsættes stillads omkring sokler og piller.

Arbejdet igangsættes fra Tåsingesiden, hvor det forventes, at der vil blive arbejdet på tre sokler ad gangen. Af hensyn til pillerne i gennemsejlingsfaget, hvor der ikke bør opsættes stillads på begge piller på samme tid, vil der blive flyttet lidt rundt på rækkefølgen af pillerne.

Etableringen af den såkaldte katodiske beskyttelse af armeringen i betonen kræver strøm. Der vil derfor blive ført ledninger fra sokler og piller op i brokassen, hvor de alle skal trække frem til broenden på Tåsingesiden.

For at kunne trække kablerne indvendigt i broen kræver det, at entreprenøren får adgang til brokassen via de eksisterende adgangsdæksler i vejbanen.

Arbejdet i brokassen vil i mindre omfang kræve spærring af en vognbane, og det vil blive udført i aften- og nattetimerne for at genere trafikken mindst muligt

Vejdirektoratet forventer, at natspærringerne vil være i perioden 4. april til 10. april. De præcise tidspunkter kommer til at ligge på Svendborgsundbroens hjemmeside, når rådighedstilladelsen er givet til entreprenøren.

Den trafikale restriktion bliver over en kortere strækning midt på broen og der vil være et spor farbart med opsat lysregulering. Der kan desuden senere, i løbet af renoveringsperioden, komme trafikale restriktioner på broen, men disse vil kun være indsnævringer med forsat et spor farbart i hver retning. 

Hele renoveringen af piller og sokler på Svendborgsundbroen foregår over en længere periode og forventes først afsluttet ultimo 2017. 

Arbejdet med at etablere byggepladsen foregår i perioden 7. marts til 25. marts 2016. 

Yderligere oplysninger
Kirsten Riis, fagprojektleder: 41 12 86 66, kiri@vd.dk
Kim Michelsen, kommunikationskonsulent: 72 44 23 18, kimi@vd.dk